پیشگام صنعت | پیشگام در لوله و اتصالات

محصولات لوله

لوله کربن استیل بدون درز API 5L A106 GRB SCH STD
لوله کربن استیل بدون درز API 5L A106 GRB SCH40
لوله کربن استیل بدون درز API 5L A106 GRB SCH80
لوله کربن استیل بدون درز API 5L A106 GRB SCH160
لوله کربن استیل بدون درز API 5L A106 GRB SCH XXS
لوله استنلس استیل درزدار Pipe ERW A312 GR304 SCH10
لوله استنلس استیل درزدار Pipe ERW A312 GR304 SCH40
لوله استنلس استیل درزدار Pipe ERW A312 GR304 SCH80
لوله استنلس استیل درزدار Pipe ERW A312 GR316 SCH10
لوله استنلس استیل درزدار Pipe ERW A312 GR316 SCH80
لوله استنلس استیل درزدار Pipe ERW A312 GR316 SCH40
لوله استنلس استیل بدون درز Pipe seamless A312 GR304 SCH40
لوله استنلس استیل بدون درز Pipe seamless A312 GR304 SCH80
لوله استنلس استیل بدون درز Pipe seamless A312 GR304 SCH10
لوله استنلس استیل بدون درز Pipe seamless A312 GR316 SCH10
لوله استنلس استیل بدون درز Pipe seamless A312 GR316 SCH40
لوله استنلس استیل بدون درز Pipe seamless A312 GR316 SCH80
لوله آلیاژی (ضد زنگ)
لوله گالوانیزه
لوله پلی اتیلن